Veebilehe kasutustingimused

Palun lugege enne selle veebilehe kasutamist tähelepanelikult järgnevaid kasutustingimusi. Neid müügi üldtingimusi rakenduvad mistahes veebilehel www.cutismedical.com olevale tellimusele:

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1 Tehingu (kauba ostu) sõlmimisel reguleerivad need kasutustingimused veebipoe www.cutismedical.com (edaspidi Klient) ja Cutis Medical Group OÜ (edaspidi Cutis Medical) vahelisi õigusi ja kohustusi. Kaubavahetus toimub juriidilistel alustel.

1.2 Kõigi toodangut osta soovivate Cutis Medicali registreeritud kasutajate ning külaliste suhtes kehtivad antud tingimused, kauba hinnad, tooteinfo ja Eesti Vabriigi õigusaktid.

1.3 Cutis Medical jätab endale õiguse ühepoolselt sisse viia muudatusi veebipoe www.cutismedical.com üldistes kasutustingimustes, muuta müügitingimusi ning hindu. Kõik muudatused jõustuvad alates info ilmumisest veebilehel www.cutismedical.com.

1.4 Kui Klient vormistas tellimuse enne täienduste jõustumist, siis kehtivad sellele tellimusele tellimise hetkel kehtinud ostutingimused, kui seaduse või muude tingimustega pole ette nähtud teisiti.

2. HINNAKUJUNDUS

2.1 Kõik veebipoe www.cutismedical.com hinnad on toodud eurodes (€) ja sisaldavad käibemaksu.

2.2 Kauba hind ei sisalda kohaletoomist. Kohaletoomise maksumus oleneb Kliendi valitud tarneviisist ning arvutatakse eraldi.

2.3 Cutis Medical jätab endale õiguse teha ühepoolselt muudatusi toote hindades.

2.4 Cutis Medical ei tagasta toodete hinnavahet. Kui klient vormistab tellimuse enne kauba hinna muutmist, siis saab Klient kauba hinna eest, mis kehtis tellimise ajal.

2.5 Ostetavale kaubale kehtiv hind on näha tellimuse vormistamisel ostukorvis.

3. KAUBA OLEMASOLU. KAUBA OST JA TASUMINE

3.1 Kuigi üritame veebipoes esindatud Toodete olemasolu tagada, ei saa me garanteerida, et kõik Tooted kohe olemas on. Kui m eei saa tellimust töödelda ega täita, siis me kas pakume Kliendile kasutuselt või hinnalt sarnast toodet, mille Klient võib kas vastu võtta või tgasi lükata või teavitame Klienti sellest, et ei saa tellimust täita.

3.2 Kui Tellija keeldub meie alternatiivse toote pakkumisest või me ei saa tellimust täita, siiis ei kanna me Kliendi ees täiendavat vastutust, kui me pole juba Toote(dete) eest täielikku tasu saanud ning sellisel tagastame vastava(te) Toote(dete) eest makstud summa. See on ainus Kliendi jaoks kättesaadav õiguskaitsevahend juhul, kui me ei saa toote puudumise tõttu tellimust täita.

3.3. Täitmata tellimused. Juhul kui meie laos pole kõiki teie tellimuse osaks olevaid kaupu, siis saadetakse tellimus välja umbes 3-6 tööpäeva jooksul, kui klienti pole teavitatud muudest tähtaegadest.

3.4 Cutis Medical müüb ning Klient ostab pakutavat kaupa veebipoest www.cutismedical.com.

3.5 Pärast tellimuse kinnitamist saab Klient oma kontaktiks märgitud meiliaadressile arve. Kui Klient arvet ega tellimuskinnitust ei saa, palume sellest teavitada meiliaadressil info@cutismedical.com

3.6 Kliendile saadetavas arves on ära toodud tema valitud kaubad, tarneviis ning saadetise maksumus, Kliendi kontaktandmed, samuti aga kõik arve tasumiseks vajalikud rekvisiidid.

3.7 Tellimuse vormistamisel on Kliendil õigus valida enda jaoks sobiv makseviisi (internetipank, krediitkaardiga, sularahas, paypal) ning kauba tarneviis.

3.8 Cutis Medicali ja Kliendi vahel sõlmitud ostu-müügileping jõustub pärast kinnitamist ning 100% tellimuse eest tasumist. Kõik sõlmitud lepingud säilitatakse Cutis Medicali andmebaasis.

3.9 Tellimus komplekteeritakse 2-3 tööpäeva jooksul pärast makse laekumist Cutis Medicali arveldusarvele.

3.9.1 Kui klient esitatud arve eest 2 tööpäeva jooksul ei maksa, on Cutis Medicalil õigus see tellimus tühistada.

3.9.2 Tellimuse vormistamisel ja selle eest tasumisel meie veebipoes kinnitab Klient, et on üldiste kasutustingimustega tutvunud, nõustub nendega täielikult ning järgib neid.

3.9.3 Kasutades veebilehte www.cutismedical.com, kinnitab Klient, on käesolevad Tingimused läbi lugenud vastu võtnud ning nõustub kõigi rakenduvate seadustega, mis puudutavad Eestist eksporditud tehniliste andmete edastamist. Kõigile Cutis Medicali müüdavatele ja Eestist tarnitavatele tellimustele, kehtivad võimalikud maksud ja tollilõivud, mis rakenduvad, kui saadetis tarnekohta jõuab. Klient kannab vastutust kauba tarnimisega seotud võimalike tollilõivude ja maksude eest. Cutis Medical ei kasuta vastutust rakenduvate tollilõivude ja maksude kontrolli ning sellealase Kliendi informeerituse eest.

4. KAUBA TARNIMINE JA ÜLEANDMINE

4.1 Pärast tehingu sõlmimist (kauba eest tasumist) komplekteeritakse tellimus ja saadetakse Kliendi poolt toodud aadressile.

4.2 Cutis Medicali veebilehel toodud kaupade tarnetähtajad kehtivad alates raha arveldusarvele jõudmise hetkest ning olenevad tarnemeetodist ja -kohast.

4.3 Kui Klient tahab muuta tarneaadressi, siis peab ta sellest esimesel võimalusel Cutis Medicali teavitama. Kui tellimus on juba varemesitatud aadressil teele pandud, siis pole tarneaadressi võimalik muuta, aga klient võib helistada kohalikku DHL firmasse ja paluda neil tarneaadress ära muuta.

4.4 Pärast saadetise saatmist, saadab Cutis Medical Kliendi meiliaadressile vastavasisulise teavituse.

4.5 Kliendi poolt esitatud andmete täpsusest ja õigsusest oleneb viivituste tekkimine tarnimisel ning võimalikud arusaamatused tarnimisel. Cutis Medical ei kanna vastutust tellimuse vormistamisel Kliendi poolt esitatud ebatäpsetest või valedest andmetest tulenevate tarnetähtaegade probleemide ja tekkinud arusaamatuste eest.

4.6 Cutis Medical jätab endale õiguse viia kauba tarnimise tingimustes sisse muudatusi.

4.7 Cutis Medical ei kanna vastutust mistahes viivituste eest, mille on põhjustanud Toodete arestimine maksu- ja tolliasutuste poolt.

4.8 Euroopa ekspresstarne võtab 1-3 tööpäeva. Kui saadetis jääb hiljaks või viiakse läbi skaneerimine, siis alustame logistikafirmaga uurimist, aga ei saa saadetist uuesti saata või tagasi võtta, kui EL-is pole möödunud kolmkümmend (30) tööpäeva.

4.9. Kui klient kaupa vastu ei võta ja Cutis Medical selle tagasi saab, siis peame kinni saatmiskulu kliendile ja tagasi! Ja võime ülejäänud summa tagastada.

5. TÄIENDAV KINDLUSTUS KAUPADELE

5.1 Pärast teie tellimuse üleandmist transpordifirmale, ei kanna Cutis Medical vastutust mistahes transpordiga seotud kahjustuste või kadude eest. Kuigi selliste sündmuse tõenäosus on kõigest 1%, soovitame teil tungivalt oma tellimus kindlustada.

5.2 Kindlustustariif DHL teenust kasutades on kõigest -4% tellimuse summast.

Kui te ei tee oma tellimusele kindlustust, siis kehtib vaikimisi baaskindlustus 10€ 1kg kohta, aga kao või kahjustuste korral ei saame me teie täielikku summat tagastada ega tellimust uuesti saata.

6. TOLL, LÕIVUD JA MAKSUD

6.1 Täiendavade tollikulude vormistamise kannab ostja; Cutis Medical ei kontrolli neid kulusid. Kui saadetis tollsi kinni peetakse, siis soovitame teil võtta ühendust kohaliku tolliga või üritada see sealt ära saada, või saadetis tagasi lükata ning meile tagasi saata. Kohe kui saadetise tagasi saame, tagastame kauba maksumuse.

6.2 Pärast seda, kui olete tellimuse ümber paigutanud või keeldunud selle tellimuse vastu võtmisest kohaliku postiosakonna, kulleriteenuse, piirikontrolli või tolli kaudu, ei tagastata kauba tagastamisel rahalisi vahendeid.

7. GARANTII JA KAUBA TAGASTAMINE

7.1 Cutismedical.com aktsepteerib kõiki tooteid, mis tagastatakse 14 tööpäeva jooksul pärast toote kättesaamist.

7.2 Kõik veebilehel www.cutismedical.com olevad tooted on 100% originaalid. Fotodel on illustratiivne otstarve ning tegelikkuses võivad veebilehel kujutatud tooted värvilt, kujult, suuruselt ja muude parameetrite poolest erineda. Igal müüdaval kaubal on kaasas kirjeldus koos foto ning tootjapakendil toodud kasutusajaga.

7.3 Kauba tagastamisel peab esitama vabas vormis avalduse elektronposti aadressil info@cutismedical.com 14 päeva jooksul alates saadetise kätte saamisest. Avalduses peab olema toodud: tagastuspõhjus, Kliendi ees- ja perekonnanimi, kauba nimetus, samuti aga tellimuse number.

7.4 Defekti avastamisel on Klient kohustatud sellest teavitama cutismedical.com-i, saates elektronpostiaadressile info@cutismedical.com järgnevat infot sisaldava kirja: Kliendi ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, kuupäev, kauba oletatav defekt (soovitatavalt koos fotoga), kauba arvenumber või arve koopia. Vastavasisulise avalduse peab saatma mitte hiljem kui 14 päeva pärast defekti avastamist.

7.5 cutismedical.com ei kanna vastutust defektide eest, mille on põhjustanud: Kliendi süü või hooletus; kauba eesmärgivastane kasutamine; loomulik tavalise kasutuse aegne füüsiline kulumine.

7.6 Kulud tagastatava kauba saatmise eest tasub Klient. Cutismedical.com tasub kauba tagastamise eest vaid sel juhul, kui kaup on defektiga või ei vasta tellimusele.

7.7 Raha tagastatud kauba ning tagasisaatmise eest makstakse Kliendile välja arveldusarvele 30 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest cutismedical.com-is.

7.8 Kui klient tahab kaupa muu kauba või sama kuid muu mahuga kauba vastu vahetada, siis tasub kauba kohaletoomise eest Klient. Erandiks on juht, kui vahetatakse välja tellimusele mittevastav praaktoode.

7.9 Kui Kliendile saadetud kaup on defektiga, mida polnud võimalik välisel vaatlusel tuvastada ning mis selgus pakendi avamisel, on cutismedical.com-il õigus tellitud kauba hinda vähendada või see täielikult Kliendile hüvitada.

7.10. Raha tagastamine. Teie tagastus teostakse kaardile, millega maksite tellimuse sisseandmise ajal. Tarne maksumust ei tagastata. Pange tähele, et vahendite tagastamine teie arvele võib maksesüsteemide erineva töötlusaja tõttu võtta kuni 29 tööpäeva. Kui teil on vaja protsessi kiirendada, siis pöörduge oma panga poole.

8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

8.1 cutismedical.com vastutab cutismedical.com tingimuste rikkumisest tulenevate kahjude eest vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

8.2 Klient vastutab cutismedical.com ees Kliendipoolsete cutismedical.com tingimuste rikkumisest tulenevate kahjude eest vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Klient kannab täielikku vastutust esitatud info ja kõiki tagajärgede eest, mis nende esitatud andmetest tuleneda võivad.

8.3 Ükski pooltest ei vastuta teise poole ees kahjude tekitamise või tellimuse viivituste pärast juhul, kui selle on esile kutsunud asjaolud, mida kumbki pooltest mõjutada ega ette näha ei saa (vääramatu jõud). Pooltepoolsete kohustuste mittetäitmine vääramatu jõu olukorras ei ole Üldtingimuste rikkumine.

8.4 cutismedical.com ei hüvita moraalset kahju, mille võib esile kutsuda tähtaegade, hindade jms antud tingimuste raamidesse jääv muutus.

8.5 cutismedical.com ei kompenseeri Kliendile kulusid, mille on esile kutsunud asjaolud, kui Klient võtab endale vastutuse kolmandate isikute ees (cutismedical.com-ist sõltumatud) tingimustel, mis on nende tingimustega vastuolus.

8.6 cutismedical.com ei hüvita Kliendile kulusid käest lastud võimalusi, mille on esile kutsunud hindade, tarnetähtaegade jne. muutus.

8.7 cutismedical.com ei kanna vastutust katekestuste eest pakutavates teenustes, viivituste, vigade ja rikete eest veebilehe töös, mis on tekkinud kolmandate isikute, teenindus- ja postifirmade töös tekkinud rikete, samuti aga vääramatust jõu (loodusilmingud, elektri kadumine jne.), põhjustatud rikete tõttu, mis ei kuulu cutismedical.com kontrolli alla.

8.8 Maksimaalne kompensatsioon võib olla Kliendi poolt veebipoest www.cutismedical.com tellitud kauba maksumus.

9. KONFIDENTSIAALSUS

9.1 Veebipoe www.cutismedical.com kasutamisel annab Klient oma selge ja läbimõeldud nõusoleku, et cutismedical.com võib tema esitatud isikuandmeid töödelda.

9.2 Cutismedical.com kasutab talle antud andmeid Kliendi teenindamiseks ning talle teenuste pakkumiseks ning suhtub neisse konfidentsiaalsusega, ei anna neid kolmandatele isikutele, erandiks juhud, kui seda näeb ette Kliendi poolt valitud tarneviis ning seadusega ettenähtud korras.

9.3 cutismedical.com jätab endale õiguse esitada Kliendile uut kaupa ja firmat puudutavat infot, kasutades Kliendi kontaktandmeid, kui ta on liitunud cutismedical.com uudiskirjaga. Kliendil on õigus oma kontaktandmed andmebaasist eemaldada.

9.4 Küsimuste korral, mida antud tingimused ei reguleeri, juhinduvad Klient ja cutismedical.com Eesti Vabariigi seadusandlusest ja õigusaktidest.

9.5 Antud tingimuste täitmisel tekkinud lahkhelide või vaidluste korral proovivad pooled esmalt küsimuse lahendada läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidluseid ei õnnestu läbirääkimistega lahendada, siis on mõlemal poolel (nii Kliendil kui cutismedical.com-il) õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

10. ROFESSIONAALIDE JAOKS

10.1 Kui Te olete kosmetoloogia ja esteetilise meditsiini valdkonna professionaal, peate professionaalse kliendi staatuse saamiseks saatma meile oma spetsialisti staatust kinnitava dokumendi e-maili aadressile karina.vinstein@cutismedical.com. Teiega seotakse professionaalse kliendi staatus ja Te saate seejärel osta professionaali hinnaga.

11. KASUTUSPIIRANGUD

Veebilehe kasutustingimustega nõustute:

11.1 mitte kasutama Veebilehte mistahes eesmärkidel, mis on kehtiva seadusandluse järgi seadusvastane või vastuolus käesolevate tingimustega;

11.2 mitte kasutama Veebilehte mistahes petturlike tegevuste teostamiseks;

11.3 mitte kasutama Veebilehte viiruste, ohtlike programmide või muu analoogse kahjuliku programmikoodi levitamiseks; mitte kasutada sanktsioneerimata läbipääsu saamiseks või sanktsioneerimate arvutite, andmete, süsteemide, kontode või võrkude kasutamiseks;

11.4 mitte kasutama Veebilehte ebasoovitavate reklaamide eesmärkidel või spämmi jaotamiseks;

11.5 mitte kasutama Veebilehte meie side, muu teenuse või organisatsiooni imiteerimiseks eesmärgiga koguda isikuinfot, kontosid autentimiseks või muu informatsiooni (fishing) saamiseks;

11.6 mitte kasutama Veebilehte mistahes viisil, mis rikub meie Veebilehe või äri või mistahes teise isiku veebilehe või äri tööd;

11.7 8 järgima meie intellektuaalse omandi ja tarkvara käsitleva sätet 8 puudutavaid seisukohti;

12. OMANDI-, KASUTUS- JA INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUS

12.1 Veebileht koos kõigi intellektuaalse omandi õigusestega sellele ja muule infole ning muudele materjalidele, mis Veebilehel avalikustatud või mainitud on (kaasa arvatud, aga mitte ainult, mistahes tekst, kujutised, videod, audio või muu multimeediasisu, tarkvara või muu informatsioon või materjalid (Sisu) kuulub Cutis Medicalile. Intellektuaalse omandi õigus tähendab selliseid õiguseid nagu: autoriõigus, kaubamärgid (registreeritud ja registreerimata), domeeninimed, disainiõigus, andmebaasi õigus, patendid ja muud mistahes tüüpi intellektuaalne omand, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte (mistahes maailma punktis). Cutis Medical jätab endale vastava õiguse mistahes nende tingimustega seotud intellektuaalsele omandile. See tähendab, näiteks, et meie ja nemad jääme omanikeks ja võime vabalt neid oma äranägemise järgi kasutada.

12.2 Mitte miski käesolevates tingimustes ja seisukohtades ei anna teile Veebilehel mistahes juriidilisi õigusi peale nende, mis on teile vajalikud Veebilehele ligipääsuks. Te nõustute mitte korrigeerima, mitte üritama vältida ega kustutada mistahes Veebilehel leiduvaid teavitusi (kaasa arvatud intellektuaalset omandit puudutavad teavitused), täpsemalt aga mistahes digitaalõigusi või muid Veebilehele sisseehitatud või seal sisalduvaid tehnoloogilisi ohutusi.

12.3 Kaubamärke (nii registreeritud kui registreerimata) ja brändinimesid kasutatakse sellele Veebilehel. Mistahes kaubamärkide kasutamine sel Veebilehel on rangelt keelatud, kui teil pole meie eelnevat kirjalikku luba mistahes kaubamärkide kasutamiseks ning sellisel loa olemasolu korral tohib neid kasutada ainult vastavalt sellisele loale.

12.4. Kõigi õiguseid puudutavate, samuti aga muude küsimuste ja pakkumistega võite meie poole pöörduda elektronposti aadressil: info@cutismedical.com

13. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMED. VEEBILEHEL OLEV INFO

13.1 Kliendi ja panga vaheline suhtlus on kaitstud SSL turvaprotokolliga, mis garanteerib, et edastatavat infot ei saa kinni pidada ega võltsida. Nii ei saa teiseid isikuid lugeda neid andmeid, mille meile selle veebilehe kaudu edastate. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära brauseri aadressiribal oleva „https:://“ ja lukuikooni järgi.

Meie ja panga vahelisel infoliiklusel on digitaalne allkiri.

13.2 Me peame kinni põhimõttest, vastavalt millele peab Isikuandmete üleandmine ja kogumine olema maksimaalselt ohutu. Tasub aga silmas pidada, et alati esinevad teatud riskid ja mitte ükski tehnoloogiline süsteem pole absoluutselt ohutu.

13.3 Kasutaja (Ostja) edastatav info on konfidentsiaalne. Veebilehel administratsioon kasutab Kasutaja (Ostja) infot eesmärgiga Külastaja (Ostja) Tellimust täita, kui antud Kokkuleppega pole ette nähtud teisiti.

13.4. Käesoleva punktiga ettenähtud eesmärkidel on Administratsioonil õigus saata Külastaja (Ostja) postiaadressile või e-maili aadressile kirju, kasulikke reklaamteavitusi, uusima kampaaniahinnaga poe toodete reklaamkirju ja muid materjale. Administratsioonil on õigus salvestada telefonikõnesid Külastajaga (Ostjaga) eesmärgiga teeninduse kvaliteeti parandada, milleks Külastaja (Ostja) annab oma tingimusteta nõusoleku.

13.5 Kuigi üritame Veebilehe ohutust tagada, ei saa me garanteerida mistahes info ohutust, mille meile edastate ning seega ei saa ka garanteerida selle konfidentsiaalsust. Sel põhjusel ei pea te meil lubama omada mistahes infot, mida peate konfidentsiaalseks, äriliselt oluliseks või väärtuslikuks (soovimatud materjalid). Me ei kanna juriidilist vastutust teie poolt esitatud materjalide konfidentsiaalsuse säilitamise eest, samuti aga ei kanna juriidilist vastutust teie ega mistahes isiku ees, kes mistahes selliseid materjale kasutavad.

14. MILLISEL JUHUL CUTIS MEDICAL TEIE ISIKUINFOT KASUTAB?

Me kasutame teie isikuinfot tööks ning oma klientidele pakutavate toodete ning teenuste pakkumiseks, töötluseks ning parandamiseks. Need eesmärgid hõlmavad:

14.1 Kaupade ja teenuste ostu ja tarnet. Me kasutame teie isikuinfot tellimuste vastuvõtmiseks ja töötlemiseks, toodete ja teenuste edastamiseks, maksete töötlemiseks ja tellimusi, tooteid ja teenuseid puudutavaks suhtluseks, samuti aga reklaampakkumiste edastamiseks.

14.2 Cutis Medicali teenuste osutamiseks, tõrgete kõrvaldamiseks ja toimimise parandamiseks. Me kasutame teie isikuinfot funktsionaalsuse tagamiseks, tootlikkuse analüüsiks, vigade parandamiseks ning Cutis Medicali kasutusmugavuse ning teenuste efektiivsuse tõstmiseks.

14.3 Soovitusteks ja personaliseerimiseks. Me kasutame teie isikuinfot, et pakkuda teile tooteid ja teenuseid, mis võiksid teile huvi pakkuda, samuti aga teie eelistuste kindlaks tegemiseks ning teie Cutis Medicali kogemuse personaliseerimiseks.

14.4 Suhtluseks Teiega. Me kasutame teie isikuinfot et suhelda teiega Cutis Medicali puudutava kohta erinevate suhtluskanalite kaudu (näiteks telefon, elektronpost, chat).

14.5 Reklaamiks. Me kasutame teie isikuinfot teie huvidel põhinevate ning teile meeldida võivate toodete reklaamide näitamiseks. Me ei kasuta teie huvidel põhinevate reklaamide näitamiseks infot, mis lubaks teie isiku tuvastada.

14.6 Petturluse ja krediidiriskide ennetamiseks. Me kasutame isikuinfot petturluse ennetamiseks ja tuvastamiseks ning kuritarvitamise ennetamiseks, et oma klientide, Cutis Medicali ning teiste isikute ohutust kaitsta. Samuti võime krediidiriskide hindamiseks ja nende haldamiseks kasutada hindamismeetodit.

15. INFO ÕIGSUS JA LIGIPÄÄS VEEBILEHELE

15.1 Veebilehel olev info on esitatud nii „nagu see on“, ilma igasugu garantiideta, otseste või kaudseteta. Me ei garanteeri ega teavita selle või teise Sisalduva täielikkusest ega täpsusest või sellest, et Sisalduv on aktuaalne. Lisaks sellele ei saa me lubada, et Veebileht on mistahes eesmärkidel kasulik. Te võite sellel Veebilehel leiduvale infole tugineda oma vastutusel.

15.2 Me võime oma äranägemise järgi Veebilehe töö mistahes ajal taastada või peatada ning võime muuta mistahes või kõiki Veebilehe teenuseid ja / või Sisu mistahes meile sobival ajal ilma sellest eelnevalt teavitamata ega selgitusi jagamata.

15.3 Sisu on üleval ainult üldistel informaatilistel eesmärkidel ning teavitamaks teid meist, meie toodetest ja uudistest ning teile huvi pakkuda võivatest teenustest. Meed ei ole meditsiinilised, tehnilised, majanduslikud või juriidilised sovoitused ega mistahes tüüpi soovitused ning neile ei tohi mingitel tingimustel sel viisil tugineda. Täpsemalt: Sisu pole mõeldud kasutamiseks kvalifitseeritud meditsiinilise spetsialisti või sertifitseeritud praktiseeri(va) spetsialisti konsultatsiooni asendusena, keda on vajalikul viisil koolitatud saama ja kasutama tooteid, mis Cutis Medicali veebilehel esitatud on.

15.4 Vaatamata sellele, et üritame Veebilehe teie kasutamiseks kättesaadava hoida, ei saa me lubada, et Veebileht on kättesaadav igal ajal ning ei luba, et saate seda kasutada ilma pausideta ning et Veebilehel ei teki tõrkeid ega vigu.

16. KÜPSISEFAILID

16.1 Cutis Medical veebilehel kasutatakse küpsisefaile. Need on väikesed tekstifailid, mida teie veebilehitseja teie seadmes säilitab. Küpsisefailid aitavad meil veebilehte mugavamaks, efektiivsemaks ja ohutumaks muuta. Mõnesid küpsisefaile kutsutakse „ajutisteks küpsisteks“. Sellised küpsised kustutatakse automaatselt pärast veebilehitseja seansi lõppu. Ning vastupidi, teised küpsisefailid jäävad teie seadmesse kuni need ise kustutate. Sellised küpsisefailid aitavad meil teid järgmisel veebilehe külastusel ära tunda.

16.2 Külastaja (Ostja) annab nõusoleku kasutada Cutis Medicali tehnilisi küpsiseid. Küpsisefailid ei sisalda isikuinfot ega suuda mingil moel Külastaja (Ostja) kõvakettalt infot välja lugeda. Küpsisefaile kasutatakse pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks, sh: kiireks Külastaja (Ostja) identifiktseerimiseks; Külastaja (Ostja) sätete, tema isiklike eelistuste säilitamiseks, Külastaja (Ostja) juurdepääsuseansi ja tema iseloomulike tendentside jälgimiseks. Cutis Medical kasutab küpsisefaile ka reklaamieesmärkidel, sealhulgas Interneti veebilehtedel oleva reklaami juhtimiseks. Kui Külastaja (Ostja) lülitab küpsised välja, ei saa Cutis Medical garanteerida veebilehe https://cutismedical.com või selle serverite täielikku tööd.

16.3 Küpsisefailide paigutamine, mis on vajalikud elektroonilise ühenduse protsesside täitmiseks või teatud funktsioonide tagamiseks, mida teil vaja läheb (näiteks ostukorvi funktsioon). Selle veebilehe operaatorina on meil saeduslik huvi küpsisefailide säilimise vastu, et tagada oma teenuste edastamise tehniline toimimine ning pidevus. Kui kasutatakse teisi küpsisefaile (näiteks analüütilise funktsiooniga), siis selgitatakse neid eraldi käesolevas Andmekaitse Deklaratsioonis.

16.4 Veebilehitseja plugin. Te võite oma veebilehitsejas küpsised keelata. Aga sellisel juhul võib mõnede funktsioonide kasutamine meie veebilehel olla piiratud. Samuti võite lõpetada veebilehe kasutamisega seotud andmete kogumise, kaasa arvatud IP-aadressi kogumise, samuti aga mistahes järgneva Google töötluse. Te saate seda teha laadides alla ja paigaldades järgneva brauseri sätte, mis on kättesaadav järgneval lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

16.5 Vastuväide andmekogumisele. Te võita keelata oma andmete kogumise Google Analytics programmi abil, klõpsates järgneval lingil. Seejärel keelatakse küpsisefailid, mis keelavad järgneval meie veebilehe kasutamisel teie isikuandmete kogumise: Lülitage Google Analytics välja. Lisainfot selle kohta, kuidas Google Analytics isikuandmeid kasutab, leiate Google’i konfidentsiaalsuspoliitikast: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

17. GOOGLE ANALYTICS

17.1 Cutis Medical veebilehel kasutatakse funktsiooni, mida pakub Google Analytics veebianalüütika teenus. Veebianalüüsi teenusepakkuja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics kasuta küpsisefaile. Need on väikesed tekstifailid, mille teie veebilehitseja säilitab teie seadmes ning mida kasutatakse veebilehe kasutuse analüüsimiseks. Andmed, mida küpsisefailid teie veebilehitseja kasutuse ajal koguvad, antakse edasi Google serverisse ning hoiustatakse seal. Reeglina asub server USAs.

17.2 Google Analytics küpsisefailide kasutamine toimib andmekaitse Üldreeglistiku alusel. Selle veebilehe operaatorina on meil seaduslik huvi kasutajate käitumise analüüsi vastu eesmärgiga oma veebilehte ning vajadusel ka oma reklaame optimeerida.

18. HÜPERLINGID JA KÕRVALISED VEEBILEHED

18.1 Veebileht võib sisaldada hüperlinke või linke kõrvalistele veebilehtedele. Mistahes selliseid hüperlinke ja linke edastatakse ainult teie mugavuse huvides. Me ei kontrolli kõrvalisi veebilehti ega tee mingeid avaldusi ega kanna juriidilist vastutust mistahes hüperlingilt leitava veebilehe kvaliteedi, iseloomu, usaldusväärsuse, sisu, materjalide ega seal leiduva info eest. Mistahes hüperlingi või lingi kuvamine kõrvalisele veebilehele ei eelda mingisugust meiepoolset heakskiitu, uurimist, kontrolli ega monitooringut, ning me ei kanna me vastutust mistahes info eest sellisel hüperlingiga või kõrvalisel veebilehel ning ei me ei kanna mingitel asjaoludel vastutust teiepoolse selliste veebilehetede kasutamise eest. Teiepoolset kõrvalise veebilehe kasutust võivad reguleerida selle lehe tingimused.

19. CUTIS MEDICAL CUTIS MEDICALI PIIRATUD VASTUSTUS

19.1. Cutis Medical ei kanna mingit vastutust mistahes sellel veebilehel sisalduvates materjalides avastatud vigade, kirjavigade ja ebatäpsuste eest. Adminstratsioon pingutab kõigest jõust, et tagada internetipoe veebilehel leiduva info täpsus ja usaldusväärsus. Kogu info ja materjalid edastatakse tingimusel „nagu nad on“, ilma mingite otseste ja kaudsete garantiideta.

19.2. Cutis Medical ei kanna mistahes vastutust Külastaja (Ostja) veebilehte puudutavate arvamusavalduste ning mõtete kohta, mis kommnetaaride või arvustustena jäetud on.

19.3. Cutis Medical ei kanna vastutust võimalike Külastaja (Ostja) ja kolmandate isikute või kolmandate isikute ja Külastaja/Ostja vaheliste seadusvastaste tegevuste eest.

19.4. Cutis Medical ei kanna vastutust kahjude, kaotuste ega kulutuste eest (reaalsed või võimalikud), mis on kerkinud seoses käesoleva veebilehe, selle kasutamise või võimetusega seda kasutada.

19.5. Cutis Medical ei kanna vastutust Kasutaja (Ostja) võimaliku ligipääsu kadumise eest oma kontole veebilehel https://cutismedical.com (kasutajanime, parooli või muu info kadumine).

19.6. Ülaltoodud eesmärkidel jätab Administratsioon endale õiguse kustutada Veebilehele üandud infot ja võtta kasutusele tehnilisi ja juriidilisi meetmeid nende Kasutajate (Ostjate) ligipääsu piiramiseks Internetipoele, kes tekitavad probleeme veebipoe kasutamisel teistele Külastajatele (Ostjatele), Kasutajatele (Ostjatele), kui nad pahasoovlikult poodi kuritarvitanud tellides kaupa, kui neil pole olnud eesmärki kaupa osta või kui Külastaja (Ostja) on rikkunud Leppe nõudmisi. Sellisel juhul blokeeritakse kasutaja administratsiooni äranägemisel ilma selliseid Kasutajaid (Ostjaid) teavitamata.

19.7. Veebilehe administratsioon, sealhulgas, ei kanna vastutust:

19.7.1. Vääramatu jõu põhjustatud viivitused või tõrked töös, samuti aga mistahes tõrked telekommunikatsiooni-, arvuti-, elektri- või muudes süsteemides.

19.7.2. Ülekande-, panga- ja maksesüsteemi tegevus, nende tööga seotud viivitused.

19.7.3. Veebilehe usaldusväärne funktsioneerimine juhul, kui Külastajal (Ostjal) pole vajalikke tehnilisi vahendeid selle kasutamiseks, samuti aga ei kanna administratsioon vastutust kasutajale selliste vahendite tagamise eest.

20. LÕPPSÄTTED

20.1 Nendele cutismedical.com kasutajatingimustele rakendub Eesti Vabariigi seadusandlus ja õigusaktid. Kui mistahes tellimuse tingimustest ei kehti, siis ei mõjuta see teisi kehtivaid lepingutingimusi ja asendatakse teiste seisukohtadega, mis on juriidilise ja majandusliku otstarbe poolest lähemad.

20.2 Kõik need küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.